Chính sách bảo mật

 1. Các nguyên tắc về bảo mật dữ liệu và việc sử dụng dữ liệu cá nhân
  • Chúng tôi, gia0dong, rất vui mừng khi bạn truy cập website. Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn một số thông tin về việc thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân khi sử dụng website này. gia0dong chỉ thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân theo tuyên bố về bảo mật dữ liệu này và trong phạm vi cho phép do pháp luật quy định. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có câu hỏi gì về cách thức gia0dong xử lý vấn đề bảo mật dữ liệu, vui lòng liên hệ info@gia0dong.vn.
 2. Tổng hợp thông tin
  • Thông tin cá nhân được định nghĩa là mọi thông tin liên quan đến các hoàn cảnh cá nhân hoặc vật chất của một cá nhân đã xác định danh tính hoặc có thể xác định danh tính. Thông tin cá nhân bao gồm những thông tin như tên, email, số điện.
  • Chúng tôi sẽ lưu trữ lịch sử tìm kiếm của bạn trong hệ thống, mục đích của việc lưu trũ này là để chúng tôi có thể đưa ra kết qảu tìm kiếm lần sau của bạn chính xác hơn, phù hợp với nhu cầu cảu bạn hơn.
 3. Cách thức sử dụng thông tin?
  • Thông thường, chúng tối chỉ sử dụng thông tin bạn cung cấp chỉ để liên hệ, hồi đáp những câu hỏi hay các yêu cầu của bạn.
  • Thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị chia sẻ với bất kỳ bên thứ 3 nào khi chưa có sự đồng ý của bạn. Nhưng chúng tôi có thể chia sẽ thông tin cho bên đối tác khi bạn đồng ý.
  • Dữ liệu khách hàng của gia0dong có thể được chuyển nhượng cho người thừa kế hay người được chỉ định để quản lý công ty khi công ty bị sát nhập, bị mua lại hoặc phá sản.
 4. Quảng cáo qua email
  • Nếu bạn đã chấp thuận riêng về việc nhận bản tin của chúng tôi, địa chỉ email của bạn sẽ được lưu trữ và sử dụng cho mục đích quảng cáo cập nhật các thông tin khuyễn mãi cho bạn qua email cá nhân cho đến khi bạn hủy đăng ký nhận bản tin. Chúng tôi áp dụng phương thức chọn tham gia kép cho quá trình đăng ký. Nói cách khác, sau khi đã đăng ký dịch vụ và cho chúng tôi biết địa chỉ email, bạn sẽ nhận được email của chúng tôi, trong đó chứa một liên kết mà bạn phải sử dụng để xác nhận việc đăng ký của mình. Việc đăng ký và xác nhận của bạn sẽ được ghi lại. Chúng tôi sẽ không gửi bản tin cho đến khi quá trình này hoàn thành. Quy trình này được sử dụng để đảm bảo rằng chỉ
   bạn có thể đăng ký dịch vụ bản tin bằng địa chỉ email đã xác định. Bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào. Để hủy đăng ký, vui lòng gửi email đến info@gia0dong.vn hoặc sử dụng liên kết tương ứng ở cuối mỗi email.
 5. Bảo mật
  • Gia0dong thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ dữ liệu cá nhân được lưu trữ tránh bị những tác động vô tình hoặc cố ý, mất mát hay phá hủy và tránh bị người khác truy cập trái phép. Các biện pháp bảo mật của chúng tôi liên tục được cải thiện cho phù hợp với sự tiến bộ của công nghệ.
 6. Liên kết các website khác
  • Nếu bạn nhấn đường liên kết sang trang web thứ ba, bao gồm cả trang quảng cáo, bạn sẽ rời trang gia0dong.vn và sẽ đến trang web bạn đã chọn. Chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về sự an toàn hay bất kể những nội dung gì có trong trang web đó.
 7. Sửa đổi và xóa thông tin tài khoản
  • Bạn có thể sửa đổi, cập nhật thông tin tài khoản của bạn bất cứ lúc nào. Cho dù bạn tự xóa các thông tin đó đi nhưng chúng tôi có thể phục hồi những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi để giải quyết các tranh chấp, thi hành bản thỏa thuận người sử dụng, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự án toàn và những hoạt động của trang web chúng tôi.