Điều khoản & điều kiện

Gia0dong là một công cụ tìm kiếm các sản phẩm khuyến mãi, cung cấp cho người dùng thông tin sản phẩm, dịch vụ khuyến mãi giá không đồng và giá thấp nhất ở 63 tỉnh thành trong cả nước.

 1. Phạm vi dịch vụ 
  • Các điều khoản và điều kiện này có thể thay đổi thường xuyên và áp dụng cho tất cả các dịch
   vụ của chúng tôi được trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp (tức là thông qua bên thứ ba) qua mạng
   Internet, trên các thiết bị di động, qua email hoặc qua điện thoại.
  • Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với
   các điều khoản và điều kiện, cũng như Chính sách quyền riêng tư, bao gồm cách sử dụng cookie.
 2. Hợp đồng và Dịch vụ
  • Trên trang web gia0dong, bạn có thể tìm thấy các sản phẩm dịch vụ với giá 0 (không) đồng hoặc giá thấp nhất của bên thứ 3 thông qua hệ thống gia0dong.
  • gia0dong không phải là nhà cung cấp các dịch vụ sản phẩm khuyến mãi. Dịch vụ của gia0dong chỉ có khả năng kết nối các dịch vụ khác nhau được cung cấp bởi bên thứ ba. Đặc biệt, không có hợp đồng bán hàng được thực hiện thông qua việc sử dụng trang chủ của gia0dong căn cứ theo chương VIII của luật dân sự Việt Nam.
  • Thỏa thuận này không ảnh hưởng đến bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa đơn vị bán bán hàng và người mua hàng..
 3. Cộng đồng gia0dong và khu vực cho thành viên
  • Người dùng có quyền tham gia cộng đồng gia0dong và tạo một tài khoản thành viên trong khu vực dành cho thành viên. Người dùng đã đăng ký tham gia cộng đồng gia0dong có thể xuất bản những thông tin và nội dung của mình, đồng thời có thể tham gia vào sự phát triển của công ty bằng cách tham gia vào các chức năng hành chính. Người dùng không đăng ký có thể đọc những thông tin này miễn phí.
  • Sử dụng Khu vực thành viên của gia0dong giúp bạn quản trị và lưu trữ các kết quả tìm kiếm. Để có thể tạo tài khoản, người dùng cần cung cấp thông tin cá nhân. Ngoài Tên sử dụng, không một thông tin nào khác được hiển thị. Để biết thêm thông tin vui lòng xem đường dẫn về Quyền riêng tư. Khi xóa tài khoản, tất cả các dữ liệu người dùng sẽ được xóa vĩnh viễn.
  • Một người dùng không thể đăng ký nhiều lần. Người dùng chịu trách nhiệm cho sự chính xác và đầy đủ của các thông tin cá nhân của họ.
  • Người dùng phải chịu trách nhiệm cho tính bảo mật của các thông tin tài khoản, đặc biệt là mật khẩu. Người dùng cũng đồng thời chịu trách nhiệm cho việc sử dụng tài khoản của mình trong gia0dong và các bên thứ 3. Người dùng không nên tiết lộ các thông tin này với bên thứ 3.
  • Trong trường hợp xảy ra việc sử dụng trái phép các dịch vụ của gia0dong với tên đăng nhập và mật khẩu sai, người dùng đã đăng ký phải thông báo cho gia0dong ngay lập tức.
 4. Riêng tư, Quảng cáo qua Email
  • Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân do người dùng cung cấp được gia0dong ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, gia0dong nỗ lực để đảm bảo tuân thủ việc bảo vệ dữ liệu. Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.
  • gi0dong thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn (sau đây được gọi là "dữ liệu") chỉ khi chúng tôi được bạn đồng ý hoặc do yêu cầu pháp luật để thu thập, xử lý, sử dụng dữ liệu của bạn.
  • gia0dong chỉ thu thập, xử lý hoặc sử dụng các dữ liệu cần thiết cho việc thực hiện các dịch vụ được cung cấp từ gia0dong và/hoặc việc sử dụng, hoạt động của trang web/ứng dụng.
  • Nếu người dùng đã đồng ý nhận thông tin về gia0dong trong quá trình đăng ký vào Cộng đồng hoặc tại một thời điểm khác trong lúc sử dụng dịch vụ của gia0dong, người dùng sẽ định kỳ nhận được thông tin sản phẩm. Điều này có thể thay đổi bất cứ lúc nào bằng cách trao đổi bằng văn bản hoặc qua email. Sự đồng ý được xác nhận sau khi email xác nhận từ gia0dong được gửi đi. Bằng cách nhấp vào liên kết trong email, bạn đã đăng ký nhận bản tin.
 5. Nghĩa vụ sử dụng
  • Người sử dụng có trách nhiệm đối với nội dung (văn bản, hình ảnh, liên kết,v.v..) họ tải lên gia0dong. Họ đảm bảo rằng họ có tất cả các quyền đối với nội dung mà họ xuất bản trên gia0dong và do đó không vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Người dùng phải bảo đảm không tạo ra các nội dung:
   • Không khách quan hoặc cố tình không đúng sự thật,
   • Vô đạo đức, khiêu dâm hoặc các hình thức xúc phạm khác,
   • Xâm phạm các quyền của bên thứ ba có đăng ký bản quyền,
   • Vi phạm pháp luật hoặc cấu thành tội phạm hình sự,
   • Chứa virus hay các chương trình máy tính có thể làm hỏng phần mềm hoặc phần cứng hoặc có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng máy vi tính,
   • Là thư khảo sát hoặc chuỗi thư,
   • Nhằm mục đích thu thập hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân từ người dùng khác, đặc biệt là cho
    các mục đích thương mại.
  • Người dùng cam kết không sử dụng các chương trình hoặc các chức năng để cài đặt tự động hiển thị trang web hoặc nội dung khác trên gia0dong.
  • Nếu có vi phạm các điều khoản và điều kiện, gia0dong có quyền loại bỏ nội dung mà không cần khai báo lý do, giữ lại chi phí thu được trong Cộng đồng gia0dong và cấm thành viên vĩnh viễn.
 6. Chấm dứt
  • gia0dong có quyền chấm dứt việc truy cập của người dùng và xóa đăng ký của họ trong khoảng thời gian một tuần sau khi nhận được thông tin liên quan qua email về việc sử dụng không phù hợp của trang web. Người sử dụng cũng có thể chấm dứt việc truy cập của mình và đăng ký trong cùng kỳ hạn.
  • Quyền chấm dứt ngay lập tức với lý do chính đáng vẫn không bị ảnh hưởng.
 7. Trách nhiệm pháp lý
  • gia0dong không chịu trách nhiệm về tính chính xác, chất lượng, đầy đủ hoặc độ tin cậy của nội dung được cung cấp bởi người sử dụng và / hoặc các trang web khuyến mãi. Đặc biệt, không có lời khuyên hoặc thông tin nào từ gia0dong liên quan đến việc mua sản phẩm.
  • Mọi thỏa thuận phát sinh qua dịch vụ này là giữa người mua và các trang web bán hàng liên kết trên gia0dong là ký kết hợp đồng bên ngoài tương ứng. Cụ thể, gia0dong không bao giờ hành động
   như một tổ chức hoặc đơn vị bán hàng. gia0dong vẫn không liên quan trong những thỏa thuận hợp đồng hoặc thỏa thuận và tuyên bố giữa người sử dụng gia0dong và trang web bán hàng bên ngoài tương ứng.
  • Các liên kết, banner quảng cáo, thông tin về sản phẩm, dịch vụ v.v..được cung cấp bởi các trang web bán hàng và các thành viên cộng đồng và không đại diện cho các khuyến nghị hoặc thông tin từ gia0dong. Vì lý do kỹ thuật, cập nhật giá, chương trình khuyến mãi chúng tôi nhận được từ các trang web bán hàng không được thực hiện trong thời gian thực. Do đó có thể chương trình khuyến mãi xuất hiện trên các trang web bán hàng không tương ứng với chương trình khuyễn mãi niêm yết trên gia0dong. gia0dong không đảm bảo tính chính xác của thông tin, cụ thể là giá cả và mức độ sẵn sàng.
  • gia0dong không chịu trách nhiệm cho các trục trặc kỹ thuật mà nguyên nhân không trong phạm vi trách nhiệm của gia0dong hoặc các thiệt hại bất khả kháng. gia0dong không đảm bảo khả năng liên tục của dữ liệu và có thể thực hiện bảo trì kỹ thuật trong một khoảng thời gian tự do lựa chọn.
 8. Thay đổi các Điều khoản và Điều kiện
  • Các điều khoản và điều kiện hiện nay áp dụng khi sử dụng gia0dong. Thành viên nhận được thông báo về những thay đổi qua email. Người dùng có thể tải về và in các điều khoản và điều kiện hiện tại trên hệ thống máy tính của mình.