zebra tea & coffee

Liên hệ
  • Thông tin khuyến mãi cập nhật nhanh chóng 24/7
  • Chọn "MUA NGAY" để đăng ký, mua sắm giảm giá

Điều kiện áp dụng:

+ Thời gian áp dụng: 7:00 - 22:00

Nội dung:

+ Mua 1 sản phẩm trà trái cây tặng 1 ly thuộc menu sau

+ Coffee & Healthy Drink

+ Milktea (trừ trà đào và trà vải)

+ Soda

+ Sản phẩm tặng có giá bằng hoặc thấp hơn

+ Không áp dụng menu topping thêm

Lưu ý

+ Mỗi mã có giá trị sử dụng trên 1 đơn vị sản phẩm.

+ Xuất trình mã trước khi gọi món.

+ Không áp dụng hình chụp màn hình.

+ Khách hàng phải đến trong khoảng thời gian hẹn đến.

+ Không áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mãi khác.

+ Chỉ áp dụng tại quán và mang đi. Không áp dụng giao hàng.

+ Mỗi mã chỉ được sử dụng 1 lần.

+ Một bạn chỉ được sử dụng 1 thiết bị chứa 1 mã trong 1 lần sử dụng.

+ Một bạn có thể sử dụng không giới hạn mã trong toàn bộ chương trình.

Bình luận